می 13, 2019

تصاویر کمربد شهرک او پی جی

می 13, 2019

تصاویر درون واحد او پی جی

می 13, 2019

تصاویر لابی شهرک او پی جی

می 12, 2019

جلسه گزارش هیئت مدیره وپرسش و پاسخ مورخ 97/4/21

می 12, 2019

اقدام جهت گرفتن تاییدیه آتش نشانی برای بلوکها

می 12, 2019

شهرک OPG

  پس از ورود به شهرک او پی جی، به ساختمانهایی بر میخوریم که برخی دهه اول و برخی دهه دوم عمر خود را سپری میکنند. […]
می 4, 2019

تصاویر شهرک او پی جی

می 4, 2019

گزارش تصویری احداث شهرک او پی جی