اخبار مهم

ژانویه 8, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم تاریخ چاپ۹۸/۱۰/۹ در روزنامه اطلاعات صفحه ۹ تاریخ برگزاری مجمع جمعه ۹۸/۱۰/۲۷  
دسامبر 2, 2019

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت (او پی جی) نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت (او پی­جی) نوبت اول به اطلاع کلیه اعضای محترم تعاوني فوق […]
نوامبر 26, 2019

مجوز ساخت پل تردد به شهرک اوپی جی از طریق خیابان هاشمی زاده، توسط شهرداری منطقه 5 صادر شد.

  یکی از مشکلات ساکنین شهرک او پی جی ورود و خروج به شهرک است .در مواقع ضروری دسترسی افراد سالخوره ساکن در شهرک به بیمارستان […]